MINIGOLF - PRAVIDLA HRY

Minigolf, Miniaturgolf, Filcgolf

 1. Každý návštěvník hřiště je povinen seznámit se před započetím hry s provozním řádem a pravidly.
 2. Na dráhy typu Miniaturgolf je zakázáno při hře vstupovat.
 3. Dráhy se hrají v pořadí od 1. do 18. dle číselného označení.
 4. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
 5. Každá dráha se hraje ze základního pole. Pokud míč po tomto úderu nepřekoná překážku (červenou hraniční čáru), hraje se další úder opět ze základního pole.
 6. Po překonání překážky (červené hraniční čáry) se hraje míč z toho místa, kde se zastavil. Když se míč zastaví u okraje dráhy (mantinelu) nebo blízko mantinelu, může se přeložit na černou překládací čáru umístěnou cca 20 cm odokraje dráhy.
 7. Tam kde červená hraniční čára není se hraje každý úder ze základního pole.
 8. V případě, že míč opustí dráhu před překážkou či červenou hraniční čárou, hraje se další úder ze základního pole. Opustíli míč dráhu za překážkou či červenou hraniční čárou, hraje se další úder z černé překládací čáry v místě, kde míč dráhu opustil. Za výskok míče z dráhy se nepočítá žádný trestný úder.
 9. Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do score-karty výsledek 7.


Adventure minigolf

 1. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte, prosím, pořadí jamek.
 2. Při hře ve skupině mohou hrát hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí, nebo se na jednotlivých jamkách střídají v pořadí, a to tak, že vždy začíná hráč, který na předchozí jamce dosáhl nižšího výsledku.
 3. Hráči během hry smí chodit po jamkách. Proto je vstup na hřiště povolen pouze v suché a čisté obuvi.
 4. Míček musí být při prvním úderu zahráván ze základního pole před začátkem cihlových mantinelů.
 5. Míček musí být umístěn ve výše uvedeném území celým svým objemem.
 6. Jakmile hráč uvede míček do pohybu, je to považováno za míček ve hře.
 7. K dalším úderům smí hráč přistoupit až po té, co se míček úplně zastaví.
 8. Během hry nesmí být v prostoru celé jamky umístěny jakékoliv předměty. Výrazem jamka se rozumí celé hrací území (i základní pole), včetně všech překážek.
 9. Míček nesmí být hrán vzduchem a musí neustále (vyjma jamek, kdy míček uvede do vzduchu takto postavená jamka - například přes malé vodní toky) zůstat ve styku s povrchem jamky.
 10. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a opět se vrátí na hrací pole, musí být umístěn na vzdálenost 20 centimetrů od mantinelu v místě, kde hrací území opustil, a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu bez udělení trestného úderu.
 11. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a zůstane mimo hrací území, musí být umístěn na vzdálenost 20 centimetrů od mantinelu v místě, kde hrací území opustil, a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu s udělením jednoho trestného úderu.
 12. Přemístění míčku ve svahu. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) ve svahu a nelze ho při umístění dostat do klidové polohy, může ho hráč umístit zpět blíže k základnímu poli. Co ale možná nejblíže ke svahu.CZECH MINIGOLF s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!