ADVENTUREGOLF

.Vlastnosti golfu promítnuté do velikosti dráhového golfu to je Aventuregolf, kde předobrazem tvaru drah a překážek je příroda spolu s fantazii a vašimi přáními.
Moderní trendy rozvíjející se typ hřiště s velkou popularitou u široké veřejnosti, kde každé hřiště je originálem.
Hřiště lze realizovat jak v exterieru tak i v interieru.
Velikost a tvar jednotlivých drah není pevně definována, ale vychází z vlastností prostoru určeného pro stavbu hřiště (tvar, velikost etc.), požadavků a představ investora, proto pro upřesnění jak bude budoucí hřiště vypadat doporučujeme na začátku plánování výstavby vypracovat jeho studii. 

MATERIÁL A KONSTRUKCE:

  • Konstrukce drah je tvořena masivní železobetonovou deskou uloženou na vrstvě zhutněného štěrku.
  • Ohraničení drah (mantinely) je většinou tvořeno malými cihlami, ale může být z kamenů, kůlů, terénního vyvýšení etc. 
  • Hrací povrch tvoří kvalitní UV stabilní umělý travní koberec.
  • Překážky jsou tvořeny přírodními nerounostmi, kameny, kůly, vodními či pískovým plochami. 

Stavba adventure golfu v exteriéru: